Tulkkaus monella eri kielellä

Suomen Asioimistulkkikeskus Oy tarjoaa tulkkauspalvelua eri kielillä jokapäiväiseen asiointiin, asiakaspalveluun, yritysneuvotteluihin, esitelmiin ja luennoille. Ammattitaitoinen tulkki luo miellyttävän ja luontevan ilmapiirin kaikille osapuolille ja tekee asioimisesta helppoa.

Saat tehtäväkohtaisesti tilanteeseesi parhaiten sopivat laadukkaat käännökset ja tulkkaukset ammattitaitoisilta tulkeiltamme.

Asioimistulkkaus

Asioimistulkkaus on viranomaisen tai yrityksen edustajan ja asiakkaan välisen asioimisen tulkkausta.  Asioimistulkki tulkkaa kaiken, mitä tilaisuudessa sanotaan jättämättä mitään pois. Asioimistulkkaus toteutetaan konsekutiivitulkkauksena asiakkaan tiloissa, tai puhelimitse jos on tarve. Tulkki tulkkaa molempiin kielisuuntiin.

Simultaanitulkkaus

Simultaanitulkkaus on yhtäaikaista tulkkausta puhujan kanssa. Tulkki kuuntelee puhujaa tulkin laitteen kuulokkeiden kautta ja tulkkaa puheen lähes samanaikaisesti tilaisuuden muille osallistujille langattomiin kuulokkeisiin. Simultaanitulkkaus on tulkille äärimmäisen haastavaa ja keskittymistä vaativaa, mutta kokeneet ja ammattitaitoiset tulkkimme palvelevat teitä moitteettomasti näissä tulkkaustilanteissa.

Simultaanitulkkaukseen tarvitaan:

  • tulkkikoppi varusteineen
  • mikrofoni puhujalle (usein myös äänentoistolaitteisto)
  • vastaanottimet ja kuulokkeet osallistujille
  • tulkkausteknikko/äänitarkkailija

Kuiskaustulkkaus

Kuiskaustulkkauksessa tulkki istuu lähellä kuulijaa ja tulkkaa puheen yleensä ilman apuvälineitä yhdelle tai kahdelle kuulijalle. Tämä menetelmä soveltuu vain lyhyisiin tilaisuuksiin. Kuiskaustulkkauksen apuna on mahdollista käyttää ns. kuiskaustulkkauslaitteistoa, joka sisältää yhden langattoman mikrofonin tulkille sekä 20 kuulokevastaanotinta kuulijoille. Suuremmille osallistujamäärille kannattaa vuokrata oikeat simultaanitulkkauslaitteet.

Lisää tietoa tulkkauksesta löytyy Suomen kääntäjien ja tulkkien liiton verkkosivuilta.


Puhelintulkkaus

Puhelintulkkausta käydään puhelimitse. Palvelu mahdollistaa keskustelut ihmisten välillä, joilla ei ole yhteistä kieltä.

Konferenssitulkkaus

Konferenssitulkkausta järjestetään pääasiassa suurissa tapahtumissa, konferensseissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa, joissa on laaja kuulijakunta. Tulkki työskentelee tulkkauskopista ja tulkkaa simultaanisti tulkkauslaitteiden avulla.

Oikeustulkkaus

Oikeustulkkauksessa asianomaisten puheenvuorot tulkataan aina konsekutiivitulkkauksena, mutta yleiset osiot saatetaan tulkata myös kuiskaustulkkauksena, eli simultaanisti. Oikeustulkki takaa kaikille osanottajille tasapuolisen oikeudenkäynnin ja on osa asianosaisten oikeusturvaa. Tulkki tulkkaa kaiken, mitä salissa sanotaan, mitään muuttamatta, mitään poistamatta.

Neuvottelutulkkaus

Neuvottelutulkkaus toteutetaan yleensä konsekutiivitulkkauksena, jolloin tulkki tulkkaa aina molempiin kielisuuntiin. Tulkki on yhtenä neuvottelujen osallistujana ja edesauttaa kaikkien osanottajien tasapuolisen osallistumisen. Suurissa kokouksissa on mahdollista käyttää myös simultaanitulkkausta tai kuiskaustulkkausta.

Konsekutiivitulkkaus

Konsekutiivitulkkauksessa tulkki tulkkaa puhujan puheenvuoron jälkeen, eli puhuja ja tulkki vuorottelevat. Jos puheenvuorot ovat pitkiä tulkki voi käyttää avukseen tulkin muistiinpanotekniikkaa, jonka avulla pitkäkin viesti saadaan välitettyä tarkasti ja yksityiskohtaisesti.

Tilaa tulkkauspalvelu!

Käännöspalvelu ammattitaidolla

Suomen Asioimistulkkikeskus Oy:n ammattitaitoiset kääntäjät ovat alansa asiantuntijoita. Valitsemme kääntäjän jokaiseen toimeksiantoon hänen erityisosaamisalueensa mukaan.

Palvelemme nopeasti ja joustavasti koko Suomen alueella.

Meiltä saat lyhyellä toimitusajalla viralliset käännökset mm.

  • Todistuksista
  • Lomakkeista
  • Asiakirjoista
  • Esite- ja opasdokumenteista
  • Auktorisoidut eli viralliset käännökset
  • Verkkosivut

Tee käännöstilaus tai kysy lisää!

Tarjoamme korkeatasoiset ja kustannustehokkaat käännöspalvelut koko Suomen alueella. Tee käännöstilaus nopeasti ja helposti ottamalla yhteyttä sähköpostitse.

Käännöstilaukset ja tiedustelut vain sähköpostilla osoitteeseen: myynti@asioimistulkkikeskus.fi